Novi Sad 1

Metalac Metalurgija Novi Sad 1
Bulevar Oslobođenja 66
Tel: 021/549-225
 

 

Novi Sad 2

Metalac Metalurgija Novi Sad 2
Bajči Žilčinskog 11
Tel: 021/452-975